Djurens Rätt
15 June 2017

Seminarium i Almedalen: Utfasning av djurförsök - hur gör vi?

Världsledande inom innovation utan djurförsök till 2025. Det är målet som Nederländernas regering satt. Till 2025 ska de fasa ut många djurförsök och kraftigt minska användandet av försöksdjur. Herman Koëter, ordförande i The Netherlands National Committee for the protection of animals used for scientific purposes (NCad), som skrivit rapporten, berättar. Vilka möjligheter finns för att fasa ut djurförsök? Hur kan innovation utan djurförsök stimuleras? Är vi fast i gamla sätt att tänka kring forskning?

Medverkande

Herman Koëter, Chairman, The Netherlands Committee for the protection of animals used for scientific purposes
Torsten Jakobsson, projektledare, 3R-centret
Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Stina Oredsson, professor vid biologiska institutionen, Lunds universitet
Åsa Coenraads, riksdagsledamot, Moderaterna

Arrangörer

Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: