Djurens Rätt
24 February 2017

Seminarium om djur – förståelse, empati och djuridik

Seminariet hade som syfte att ge en nulägesbild och öka kunskapsnivån kring forskningen om djur utifrån tre områden: förståelse, empati och djuridik.

Föreläste gjorde Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien och Helena Röcklinsberg, docent i etik och universitetslektor i djuretik, båda från SLU samt Birgitta Wahlberg, polities doktor och forskare i djurrätt vid Åbo Akademi.

Här kan du se en sammanfattning av seminariet

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: