Djurens Rätt
04 January 2019

Serbien inleder 2019 med att stoppa alla pälsfarmer

Förslaget lades redan 2009 men har motarbetats från pälsnäringens sida. Under 2018 ökade pälsnäringen sitt påverkansarbete på den serbiska regeringen vilket resulterade i en debatt om upphävning av förbudet under juni samma år. Djurskyddsorganisationer över hela världen hjälpte till att trycka på för avveckling och framhäva hur viktigt det var för den serbiska regeringen att hålla vad de lovat.

Snezana Milovanovic, föreståndare för organisationen Freedom for Animals kommenterar beslutet så här:

For 15 years now, Freedom for Animals has advocated for a fur-free Serbia by advancing and supporting legislation to abolish this brutal exploitation of animals. With the enforcement of the 2009 Animal Welfare Act, that makes it illegal to keep, reproduce, import, export and kill animals only for the production of fur, a great victory is finally achieved. Not only is this ban important for animals kept for fur production in Serbia, but also for the whole South East European region, and it signifies a major step forward for animal rights worldwide.

Fur Free Alliance, som Djurens Rätt är medlemmar i, arbetade tillsammans med den lokala djurskyddsorganisationen Freedom for Animals (Sloboda za Zivotinje) för att argumentera mot desinformationen som pälsnäringen spred. Genom användning av vetenskapligt underlag för att påvisa vikten av att förbjuda pälsfarmning lyckades de övertyga regeringen att följa lagtexten de redan beslutat om.

Freedom for Animals gjorde det här genom att bland annat anordna en utställning kallad ”Make Fur History” juni 2018. De bjöd in internationella experter, beslutsfattare och journalister att se den för att tydligt kunna visa den negativa sidan av pälsdjursuppfödning. Det bidrog till regeringens beslut om att implementera förbudet.

Det var bara chinchillor som hölls på pälsfarmer i Serbien tills i år. Ungefär 12 000 chinchillor dödades varje år i slutet av avvecklingsperioden. Chinchillorna hölls i kala gallerburar som inte gav dem möjlighet att utföra naturliga beteenden, såsom att kunna springa och hoppa. Internationella vetenskapliga studier har visat att sådan djurhållning leder till allvarliga stressrelaterade beteendestörningar såsom pälsbitning och hög ungdödlighet.

Läs mer om chinchillor i pälsindustrin här.

Sverige har inte heller längre chinchillor på pälsfarmer, men fortfarande dödas ungefär en miljon minkar för sin päls varje år. Förbudet i Serbien är i linje med utvecklingen i Europa då 14 länder beslutat om förbud mot pälsfarmning under de senaste årtiondena. Dags för Sverige att följa utvecklingen?

Skriv under Djurens Rätts upprop för en avveckling av pälsdjursindustrin på www.djurensratt.se/palsloftet

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: