Djurens Rätt
28 February 2023

Situationen på svenska minkfarmer har förvärrats sedan pandemin

Under 2022 genomfördes tre djurskyddskontroller på de ungefär 20 minkfarmer som fanns kvar i landet. Två av kontrollerna skedde på samma farm, vilket betyder att knappt 10 % av farmerna kontrollerades. Samtliga kontroller visade ändå på kraftiga djurskyddsbrister hos både minkar och frilevande katter, som tyder på att situationen för minkarna förvärrats sedan pandemins intåg. Detta enligt en kartläggning Djurens Rätt har gjort.

När Djurens Rätt begärde ut kontrollrapporter för djurskyddskontroller på minkfarmer för 2022 kom enbart tre rapporter in, gjorda efter djurskyddskontroller på två av ungefär 20 farmer. Men det är tre fler än året innan, då inga kontroller gjordes 2021. Att enbart två farmer kontrollerades innebär att 10 % av farmerna fått besök av djurskyddsinspektörer. Men alla tre kontrollrapporter visade kraftiga djurskyddsbrister som fått fortsätta i flera månader, och kan ha uppstått lång tid innan kontrollanternas inspektion. 

– Det är oacceptabla förhållanden på Sveriges minkfarmer, det länsstyrelsernas inspektioner visat under förra året är fruktansvärt. Det är dags att avveckla den här oetiska och ohållbara industrin en gång för alla, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

På en farm, som stod för två av de tre kontrollerna, hittades totalt 19 brister både hos minkarna och de frilevande katterna på farmen. Det mesta av bristerna är sekretessbelagt men det framgår att en del av bristerna var dålig hygien och skaderisker. För att slippa åtgärda problemen medger farmaren, i en uppföljande kontroll, att han arbetar med att skjuta ihjäl alla katter vid deras foderplats och hunnit gasa ihjäl samtliga minkar under november, ett halvår efter den första kontrollen. På grund av dålig lönsamhet, och avelsförbud 2021, är nu minkfarmen avvecklad. 

På den andra farmen, som kontrollerades 2022, var bristerna likvärdiga. Det handlar om Sveriges största minkfarm, som gick i konkurs under året men som ändå fortsatt sin verksamhet under bristande förhållanden. Konkursboet köptes upp av ett annat företag under samma VD, som också sysslar med foderframställning till hundar och katter. Trots kraftig sekretessbeläggning i kontrollrapporterna framgår det att flera minkar haft sönderbitna svansar och inte fått vård. Utöver det nämns brister i hygien och skaderisker. Farmen hade även frilevande katter och avlivade dem med slag.

– Som kattvän brister också hjärtat över hur de frilevande katterna behandlas på farmerna, fortsätter Camilla Bergvall.

Under 2021 skedde inga djurskyddskontroller på minkfarmer, eftersom det var personalbrist på länsstyrelserna och det fanns en risk att det kunde spridas SARS-CoV-2 mellan minkar och människor. Under året hade farmerna avelsförbud vilket innebar att färre minkar befann sig i burarna. Under 2020 – när fler minkar fanns på farmerna – skedde kontroller på ungefär 15 % av farmerna. Av de kontroller som skedde bland levande minkar hade 40 % djurskyddsbrister 2020. 

Kontrollrapporterna från 2022 tyder på att situationen på svenska minkfarmer har förvärrats sedan pandemin gjorde sitt intåg, och att kontrollerna samtidigt minskat. Bristerna visar på en ökning från 40 % 2020 till 100 % 2022.

– Att en kontroversiell industri som 8 av 10 svenskar vill se avvecklad får fortsätta behandla djur på det här sättet, borde få varningsklockor att ringa hos regeringen. Det börjar bli tjatigt nu, men minkar i små gallerburar hör inte hemma i Sverige år 2023. 1,6 miljoner människor har redan skrivit under för ett pälsfritt Europa. Nu behöver politikerna agera, avslutar Camilla Bergvall.  

Ett pälsfritt Europa

En kampanj pågår fram till 1 mars för att helt förbjuda all pälsdjursuppfödning i EU. Fur Free Europe är ett europeiskt medborgarinitiativ som bland annat initierats av Djurens Rätt här i Sverige. Engagemanget mot pälsindustrin är stort. Över 1,6 miljoner medborgare i Europa har redan skrivit under initiativet, vilket innebär att kommissionen kommer behöva ta ställning till lagstiftningsförslaget. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: