Djurens Rätt
18 June 2010

Sju av tio svenskar är emot valjakten

Undersökningen visar även att över åtta av tio är emot sättet djuren dödas på. Djurens Rätt skickar i dag ett öppet brev till miljöminister Anders Carlgren och den svenska kommissionären i valfångstkommissionen och protesterar starkt mot förslaget:

Älvsjö 2010-06-18

Miljöminister Anders Carlgren
Kommissionär Bo Fernholm

Hej,

Djurens Rätt har idag fått resultatet från en ny Demoskopundersökning, som visar vad svenska folket anser om valjakt. Som vi förväntade oss finns ett starkt stöd för ett fortsatt förbud mot kommersiell valjakt, då undersökningen visar att:

  • Över 70% av svenskarna är negativa till kommersiell valjakt, och bara 4% är positiva
  • Över 85% anser att fångstmetoden – exploderande harpuner – är oacceptabel. Hela 65% anser att den är "mycket oacceptabel".

Sverige har under de senaste månaderna varit med och tagit ett förslag som öppnar upp för kommersiell valjakt, något som de flesta andra EU-länder och även svenska folket är starkt emot. Djurens Rätt har vid ett flertal tillfällen fört upp diskussionen om valjakten med er, och om det stora lidande valarna utsätts för, med syfte att försöka få er att ändra inställning. Miljöministern har inte visat något intresse av att ta i frågan, utan stöder uppenbarligen sin kommissionär i valfångstkommissionen. Om inte regeringen med miljöminister Anders Carlgren i spetsen vill lyssna på Djurens Rätt eller grannländerna i EU, finns det åtminstone en skyldighet att lyssna på svenska folket.

Nästa vecka är det omröstning om förslaget i Internationella Valfångstkommissionen. Vi kräver att den svenska hållningen är i linje med allmänhetens önskemål, d.v.s. att inte stödja några som helst förslag som tillåter kommersiell valjakt.

Med vänliga hälsningar
Cecilia Mille
Ansvarig för internationella frågor
Djurens Rätt

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: