Djurens Rätt
30 January 2013

Skäl mot att fånga vilda djur med fällor

Naturvårdsverket har fattat beslut om att ta fram tydliga kriterier för godkännande av fångstredskap. Under 2013 kommer de också att se över föreskrifterna för användning av fångstredskap.

Med anledning av att har Djurens Rätt i en skrivelse fokuserat på de negativa effekterna av levandefångst med fälla, och anser att anser att det är angeläget att det sker en översyn av fäll användningen och att denna leder till omfattande restriktioner i godkännande av fällor och tillåten användningen.

Läs hela Djurens Rätts skrivelse till Naturvårdsverket till höger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: