Djurens Rätt
07 September 2016

Skamligt Sverige - sluta förhala en ny djurskyddslag!

– Sverige har behövt en modern djurskyddslag under många år nu. Det är högst beklagligt att det skjuts fram en gång till. Regeringen har flera gånger betonat att djurskydd är en viktig fråga. Nu är det upp till bevis, säger Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Djurskyddslagsutredningen lämnade år 2011 över ett förslag till en ny djurskyddslag som på flera sätt skulle förbättra det svenska djurskyddet. Men idag, fem år senare, har det fortfarande inte hänt något med utredningens förslag.

Vid flera tillfällen har regeringen sagt att en ny djurskyddslag skulle presenteras, men lika många gånger har det skjutits på framtiden. Det senaste beskedet var att en proposition om en ny djurskyddslag skulle läggas fram nu i september, men i kontakter med Näringsdepartamentet har Djurens Rätt fått bekräftat att den nya djurskyddslagen skjuts fram ytterligare, till år 2017 som tidigast. Det har då gått minst 2 200 dagar sedan djurskyddslagsutredningens förslag presenterades.

Då en ny djurskyddslag inte kommer att presenteras förrän nästa år uppmanar Djurens Rätt regeringen att bryta ut frågan om vilda djur på cirkus ur utredningen och snarast lägga fram ett lagförslag som förbjuder elefanter och sjölejon på cirkus.

– Det är mycket angeläget att ett sådant lagförslag läggs fram snarast. Såväl svenska som europeiska experter och opinionen bland svenska folket talar för att vilda djur på cirkus måste förbjudas. Det finns ingen anledning att vänta, säger Camilla Björkbom.

I februari lämnade Djurens Rätt över en namninsamling där 155 139 personer hade ställt sig bakom kravet på ett förbud mot vilda djur på cirkus, ett förbud som också har stöd av svenska folket - 76 procent av svenskarna är enligt en opinionsundersökning från Novus positivt inställda till ett förbud.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: