Djurens Rätt
25 August 2020

Skandallaboratoriet kan öppna igen

I oktober 2019 skrev vi om hur organisationerna Cruelty Free International och SOKO Tierschutz kunde avslöja vad som pågick bakom stängda dörrar på företaget Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) i tyska Hamburg. Skakande filmer visade blodtäckta laboratoriegolv, plågade och döende djur och fruktansvärda djurförsök. De smygtagna bilderna avslöjade ett ohyggligt lidande och djurförsök som strider mot lagstiftningen i såväl Tyskland som i EU.

Reaktionerna var många och starka, bland annat arrangerades den störst demonstrationen mot djurförsök i Tysklands historia med mer än 15 000 deltagare och fler än 41 000 personer skrev under Djurens Rätts upprop. 

En framgång nåddes när djur från laboratoriet började omplaceras och senare när LPT:s huvudkontor nekades tillstånd att utföra djurförsök. Det såg då ut som att laboratoriet skulle tvingas avsluta sin verksamhet.

Men nu skriver organisationen SOKO Tierschutz på Facebook att skandallaboratoriet kan öppna igen efter att en myndighet i Hamburg tagit detta beslut utifrån att företaget bytt ut många av de personer som var inblandade i skandalen från 2019 samt har utlovat förbättringar i hur djuren behandlas.

Som en reaktion på nyheten planerat SOKO Tierschutz att ta fram en svart lista, en förteckning över samtliga företag som anlitar LPT för att utföröka djurförsök.

Djurens Rätt fortsätter bevaka frågan och utvecklingen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: