Djurens Rätt
18 February 2020

Skandallaboratoriet nekas tillstånd för fler djurförsök

I flera artiklar vi skrivit om hur organisationerna Cruelty Free International och SOKO Tierschutz avslöjat vad som pågår bakom stängda dörrar på djurförsökslaboratoriet Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) i tyska Hamburg.

Vi har skrivit om de starka reaktionerna, hur ett av laboratorierna tvingades stänga ner och hur många av djuren tagits om hand. I den senaste utvecklingen rapporter nu organisationen Cruelty Free International om hur företagets huvudkontor nekats tillstånd till framtida djurförsök. De godkännande som finns kommer dras tillbaka så snart det är möjligt.

Tyskland är det land i Europas som använda näst flest djur i djurförsök – under 2017 var det 2 068 813 djur som användes i djurförsök i Tyskland.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: