Djurens Rätt
17 June 2021

Skandallaboratoriet tillåts fortsätta utföra djurförsök

Bilderna från djurförsökslaboratoriet Vivotecnia i Madrid släpptes av organisationen Cruelty Free International. De visade vilket extremt lidande som djur för utsätts på djurförsökslaboratoriet runt om i Europa. Försöksdjuren blev slagna, ingrepp gjordes utan bedövning och djuren förnedras av personalen på laboratoriet.

Efter stora protester meddelade myndigheterna i Spanien strax därefter att skandallaboratoriet Vivotecnia i Madrid stängs ner med omedelbar verkan och att djuren kommer tas om hand. Djurorganisationer i Spanien, och runt om i världen, gladdes åt beskedet - "¡VICTORIA!" utropade en av organisationerna på Twitter.

Men nu har det kommit beskedet om att laboratoriet tillåts fortsätta med sin verksamhet. Den rättsliga efterspelet om djurplågeri fortsätter, men det stopp av djurförsöksverksamheten som infördes har upphävts, det skriver organisationen PACMA på sin hemsida.

Det har också visat sig att myndigheternas besked om att djuren skulle tas från laboratoriet inte har efterlevts. Många djur finns kvar och kommer nu kunna utsättas för djurförsök igen.

Händelserna visar med all önskvärd tydlighet att djur kommer fortsätta utsättas för djurplågeri så länge inte djurförsöken stoppas i EU och globalt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: