Djurens Rätt
10 April 2021

Skandalslakteri får 670 000 kronor i statligt stöd

Det är tidningen FoodMonitor som rapporterar om hur Håkantorp Slakteri AB gång efter annat avslöjats med brister och tilldömdes att betala viten, något även Djurens Rätt rapporterat om vid upprepade tillfällen. Men samtidigt fortsätter slakteriet att genom Livsmedelsverket beviljas statsstöd. För 2021 rör det sig om 671 956 kronor.

Alla slakterier i Sverige tilldelas statligt stöd för minskad kontrollavgift, ett beslut som kommer från regeringens budget.

Det finns regler för vad slakteriet behöver uppfylla för att kunna få ta del av det statliga bidraget, som att slakteriet inte får ha ekonomiska svårigheter. Men det står inget om djurskydd eller om förelägganden eller utdömda viten.

Tidningen FoodMonitor argumenterar för att bidraget sänder en problematisk signal till köttindustrin och föreslår att Livsmedelsverket borde ställde krav på att slakterier inte få ha någon dom mot sig under ett eller flera år för att kunna komma i fråga för statsstödet.

Om detta krav fanns skulle skandalslakteriet Håkantorp Slakteri inte längre få något statsstöd. I dagsläget betalas stödet i praktiken ut till slakterier hur mycket och ofta de än missköter sig i samband med transport av djur eller slakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: