Djurens Rätt
23 April 2013

Skånes djurpark kritiseras för djurskyddet

I november förra året kritiserades djurparken efter en inspektion för att antal brister på anläggningen. När länsstyrelsens djurskyddsinspektörer nu i april gjorde en ny inspektion kvarstod bristerna skriver Skånska Dagbladet.

Några av de brister som sammanfattas av tidningen:

  • En bäverhona hölls ensam trots att hon bör ha sällskap av minst ett djur till.
  • Mårdhundarnas hägn var hälften så stort eftersom andra halvan var i så dåligt skick att djuren kunde rymma.
  • Samtliga tak i fågelvoljären var nedtyngda - höjden på fåglarnas utrymme hade därmed halverats jämfört med den godkända höjden. Grenar stack in och utgjorde en skaderisk.
  • Det saknades vatten i dammen hos tvättbjörnarna.
  • Ligghallen hos renarna var i dåligt skick och utgjorde en skaderisk.

Skånes djurpark har nu till sista maj på sig att åtgärda problemen, och hotas annars med ett vite.

Karin Wikström, nytillträdd chef för Skånes djurpark, säger till Skånska Dagbladet att arbetet får att åtgärda bristerna på djurparken och att djuren på djurparken "trivs och mår bra".

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: