Djurens Rätt
21 December 2015

Skrivelse angående Moderaternas nya talesperson för landsbygdsfrågor

Djurens Rätt ser allvarligt på att Sten Bergheden utses till Moderaternas nya talesperson för lantbruks- och landsbygdsfrågor, där djurskyddsfrågor är en stor del. Händelsen har uppmärksamats bland annat iAftonbladet och många djurvänner  och medlemmar har kontaktat Djurens Rätt och uttryckt sin oro över beslutet. 

 Med anledninga av detta har vi lämnar in en skrivelse angående belslutet till Moderaterna. I skrivelsen, som går att läsa i sin helhet här i högerspalten, står bland annat: 
Detta beslut måste ses som särskilt allvarligt och illavarslande eftersom det också har blivit känt att Sten Bergheden sedan 2009 har haft ett förbud att tills vidare ha hand om hovbärande djur. I Sverige kan en länsstyrelse ålägga en person djurförbud efter det att personen till exempel dömts för djurplågeri, allvarligt försummat tillsyn och/eller vård av djur eller om personen dömts för brott mot djurskyddslagen (29 § Djurskyddslag 1988:534).

Svar från Moderaterna

Sten Bergheden har hela tiden varit öppen kring händelsen och beklagar det inträffade. Han är ångerfull och har dragit lärdom av de misstag som begicks för åtta år sedan.

Vidare har Sten Bergheden en bred kunskap i jakt-, landsbygds- och lantbrukarfrågor som kommer att vara värdefull för att utveckla Moderaternas politik på dessa områden.

Djurens Rätt beklagar att detta inte tas på större allvar och vill fortsatt uppmana Moderaterna att ompröva sitt beslut angående Sten Berghedens uppgift som talesperson för djurskyddsfrågor.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: