Djurens Rätt
02 September 2016

Skrivelse till landsbygdsministern - angeläget att satsa på 3R-center

Det finns ett EU-direktiv som säger att medlemsstaterna på nationell nivå ska se till att alternativa metoder främjas och att information om dessa sprids. Djurens Rätt menar att det är mycket positivt att regeringen har gett berörda myndigheter i uppdrag att, tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor, utforma 3R-strategier samt att redovisning av arbetet ska ske. Men det är också av allra största vikt att centret får en finansiering som möjliggör arbetet. 

Ett väl fungerande kompetenscentrum kan också förbättra den djurförsöksetiska prövningen. De ideellt arbetande regionala djurförsöksetiska nämnderna har inte rimliga förutsättningar att utföra prövning enligt djurskyddslagstiftningen som det ser ut i dag. De saknar handläggarstöd och har vanligen inte den särskilda kompetens som behövs. Vidare har de ingen att rådfråga i 3R-frågor.  Ett väl fungerande 3R-kompetenscentrum kan bidra till att förbättra förutsättningarna för de regionala djurförsöksetiska nämnderna. 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: