Djurens Rätt
17 December 2019

Slakterierna blir subventionerade med över 100 miljoner per år

Det är Livsmedelsverkets kontroller över djurskyddet och hygienen på slakterierna som staten sänker kostnaden för. Sedan 2012 har kontrollavgifterna, de så kallade slaktavgifterna, sänkts för företagen eftersom den dåvarande borgerliga regeringen ville gynna köttproducenterna i landet. Samma regering valde sex år tidigare att lägga ned djurskyddsmyndigheten för att spara pengar på djurskyddsarbetet.

Både beslutet om årliga sänkningar av kontrollavgifterna och nedläggningen av djurskyddsmyndigheten finns fortfarande kvar trots ändrad regering. 

Enligt regeringen har drygt 100 miljoner kronor per år betalats ut till Livsmedelsverket för att minska kostnaderna för kontrollavgifter sedan 2012. Det är sammanlagt över 800 miljoner kronor som använts för att minska kostnaderna för slakteriföretagen att kontrollera att de sköter sig som de ska.

Pengarna har gjort att Livsmedelsverkets officiella veterinärer till viss del får betalt av staten för sitt jobb istället för slakteriföretagen. Avgiftssänkningen har inte enbart gynnat slakterier och köttproducenter utan också bidragit till en reklamkampanj för Svensk Fågel 2012.

- Det är oerhört viktigt att slakteriernas verksamhet kontrolleras av Livsmedelsverket, men rimligen ska företagen finansiera det själva. Kött är för billigt idag och det ska inte vara politikers uppgift att göra det ännu billigare med hjälp av skattemedel. Om staten trots allt tänkte fortsätta att subventionera så bör det göras i kombination med högre djurskydds- och miljökrav, säger Sebastian Wiklund, enhetschef på Djurens Rätt.

Med tiden har slakterierna blivit fler och de större slakterierna har blivit dyrare att kontrollera av Livsmedelsverket. Det har lett till att de större slakterierna inte längre ska få subventionerade kontrollavgifter från nästa år. Trots det ska lika mycket pengar som tidigare år, 107 miljoner, betalas ut för att minska kontrollavgiften på de mindre slakterierna under 2020. 

Andra subventioner av staten som främjar animalieproduktion

 Här är ett urval:  

  • Jordbruksverkets nötkreatursstöd för att främja mjölk- och nötköttsproduktion. 

  • Jordbruksverkets nationella stöd 2019 för att främja produktion av mjölk, slaktsvin, smågris eller ägg i norra Sverige. 

  • Jordbruksverkets investeringsstöd inom arbete med fiskuppfödning och fiske.

  • Skolmjölksstödet för att skolor upp till gymnasienivå ska kunna köpa in mjölk billigare.

Källa andra subventioner: Jordbruksverket. Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: