Djurens Rätt
13 July 2017

Slaktförbud på ökända Håkantorp slakteri

Bristerna som länsstyrelsen uppmärksammat rör bland annat transporttider som överträtts och fåglar som saknat mat och vatten under transporten. Slakteriet själva menar att bristerna beror på att flera fordon gått sönder vilket påverkat transporttiderna. Enligt slakteriets egna uppgifter har hönor varit utan mat och vatten under transporter som varat upp till 17 timmar.

Länsstyrelsen ser inte att det är acceptabelt att ni vare sig bedriver slakt eller transporterar djur när ni inte kan följa de regler som finns kring djurskyddet.

I beslutet som Djurens Rätt tagit del av framgår det också tydligt att slakteriet har haft flera brister genom åren. Det rör bland annat problem med fåglar som slagit i huvudena när de hängts upp inför bedövning, att dödligheten varit för hög i transporterna och att personer som hanterar djur vid slakt inte har haft kompetensbevis.

Ni har under ett flertal år förelagts av Länsstyrelsen att rätta till brister i djurskyddet på slakteriet. De brister som ni har förelagts att åtgärda har varit av stor vikt för djurskyddet. Fåglar kommer lösa i transporterna och inne på slakteriområdet samt inne i byggnaden. Transporttiderna överskrids gång på gång, och fåglar hålls i transportbehållare i över 12 timmar, där de inte ges foder och vatten.”

Slakten på Håkantorp ska ha upphört inom tre veckor efter att slakteriet tagit del av Länsstyrelsen beslut och får inte återupptas igen för än åtgärder gällande transporttider, utfodring och rutiner har vidtagits och redovisats.

Håkantorp åläggs också att säkerställa och redovisa för Länsstyrelsen att djurens transporttid inte överstiger vad transportmedlet är godkänt för och att fåglarna inte kan ta sig ur sina transportbehållare på slakteriet.

Tidningen FoodMonitor rapporterar om hur en officiell veterinär påträffat rädda höns som fritt sprang omkring på slakteriet.

”En del av hönsen visade tecken på rädsla och hade gömt sig undan under/bakom diskmaskiner. Dessa hönor var blöta och apatiska”, skriver slakteriets officiella veterinär i en anmälan till länsstyrelsen.

– En fågels liv värderas inte till många kronor och det avspeglas i att slakteriet inte ens följer de basala djurskyddsregler som finns. Det är långt ifrån första gången som Håkantorp är i blåsväder, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

Uppdatering 21 juli 2017

Håkantorp slakteri har överklagat länsstyrelsens beslut om slakt- och transportförbud, skriver bland annat NLT.  I överklagan skriver företaget att de befinner sig i en besvärlig situation där mycket tid och energi läggs på att forma rutiner och åtgärder för transport och hantering av djuren ska uppfylla de krav som lagen föreskriver.

Samtidigt så kommer nya bilder som tidningen FoodMonitor tagit del av som bland annat visar bilden på höns som klämt tårna mellan burarna i transporterna. tidningen har tagit del av en rapport från en officiell som är stationerad på slakteriet. 

I rapporten står hur sju fåglar vid en inspektion upptäcktes ha fastnat med tårna mellan två burar. ”Tre av dessa fåglar hade skadats så illa att tårna hade gått av nästan helt. Tårna satte endast fast vid foten med liten skinnbit. De resterande fåglarna hade kraftiga klämskador och tåfrakturer …”.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: