Djurens Rätt
08 March 2013

Slovenien stärker sin djurskyddslag, förbjuder pälsdjursuppfödning

Sloveniens parlament antog den 7 mars en ny och reviderad djurskyddslag. Enligt organisationen Veganska Iniciativa antogs lagen med röstsiffrorna 71 mot 3, och de tackar på sin hemsida alla som har engagerat sig i arbetet för en lagändring, och som har skrivit på namnlistor för ett Slovenien utan päls.

För en av de stora punkterna i den nya djurskyddslagen är att landet förbjuder pälsdjursfarmning, liksom även jakt på djur för deras päls, skinn eller fjädrars skull. Enligt uppgifter ska pälsfarmerna fasas ut under en övergångsperiod på tre år.

EFBA, European Fur Breeders Association, försökte i en skrivelse till EU-parlamentet den 30 januari i år att stoppa lagförändringen för pälsfarmer i Slovenien, men utan lycka.

Den nya djurskyddslagen innebär också att landet förbjuder vilda djur på cirkus, att djurförsök ska granskas av en etisk kommitté och att slakt utan bedövning förbjuds – undantaget slakt av fjäderfä, kaniner och harar för personligt bruk. Slovenien ska även införa ett centralt register över hundar, i syfte att förhindra en omfattande illegal handel med hundar i landet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: