Djurens Rätt
29 January 2020

Slutet för Arlas Bregott-idyll?

Den 29 januari handlade SVT:s Uppdrag granskning om djurhållningen på en gård som levererar komjölk till Arla. I filmerna syns extremt magra kor och djur som vadar i sin egen avföring.

Med sin välkända Bregott-reklam visar Arla upp kor som lever idylliska och harmoniska liv. Den bild som Uppdrag granskning nu visar upp från Arla-gården är den totalt motsatta. En erfaren veterinär som fått se bilder och filmer inifrån gården beskriver det som “bland det värsta jag har sett”. 

- Det här är bara dokumentation från en gård. Hur ska vi och konsumenter veta hur det ser ut på andra mjölkgårdar? Det får inte fortsätta längre. Vi kräver krafttag mot djurplågeriet, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djur som drabbas av vanvård på mjölkgårdar är i en oerhört utsatt position och är helt beroende av att någon slår larm och agerar. Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att djurskyddslagstiftningen efterlevs och branschen har egna kontrollsystem. Enligt Arla säkerställer deras eget kvalitetsprogram ”Arlagården” mjölk av hög kvalitet som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Bilderna från SVT:s Uppdrags granskning talar sitt tydliga språk; kvalitetsprogrammet ”Arlagården” fungerar inte i praktiken.

Djurens Rätt kräver nu att staten ska ta ansvar för kontrollen av djurskyddet - en lagstiftning utan kontroll av efterlevnaden är meningslös. Regeringen behöver avsätta mer resurser till att säkerställa en tillräcklig och fungerande djurskyddskontroll.

Samtidigt behöver det pågående skiftet till växtbaserade livsmedel uppmuntras och påskyndas.

- När en förvrängd reklambild krockar med verkligheten är det fullt förståeligt att fler och fler konsumenter går över till växtbaserad mjölk för att vara säkra på att inga djur far illa, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Läs mer

Det här kan du göra

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: