Djurens Rätt
20 June 2016

Slutet på djurcirkus?

Lejonen flögs till Emoya Big Cat Sanctuary i Sydafrika. Där ska dessa fysiskt och psykiskt misshandlade djur få leva i frihet, men med tillsyn eftersom de inte klarar sig på egen hand. Resan möjliggjordes av privatpersoner, transportbolag som ställde upp och av djurorganisationer.

Bilderna var hjärtskärande. Flera av lejonen hade ärr från gamla skador som kan vittna om de brutala träningsmetoder som vi vet förekommer, de hade klorna borttagna, avslagna tänder, någon var nästan blind och en annan hade förlorat ett öga.

Lejonens historiska flygresa hem till ett Afrika de aldrig känt är som en spaning in i en framtid där inga cirkusar längre har djur, och där människor anstränger sig för att gottgöra de djur som ändå utsattes innan vi visste bättre.

Djurens Rätts överlämning till regeringen av fler än 155 000 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus är en kraftig opinionsyttring. Om det blir ett förbud den här gången vet vi till hösten.  Stora kattdjur, som lejon, är redan förbjuda på cirkus i Sverige men elefanter och sjölejon är tillåtna.

I Sverige har både Sveriges Veterinärförbund och experterna i djurskyddslagsutredningen kommit till slutsatsen att dessa arter bör förbjudas på cirkus. Den europeiska sammanslutningen av veterinärer, Federation of Veterinarians of Europe, rekommenderar också att vilda djur på cirkus förbjuds.

När jag pratade med Cirkus Scotts direktör Bronett i samband med att de slutade med elefanter hänvisade han till den etiska debatten och till att publikens syn på elefanter på cirkus förändrats.

I Sveriges kommuner kämpar många lokalpolitiker just nu för att få till kommunala beslut där mark inte ska upplåtas till cirkusar med djur. Det är ett sätt för kommunerna att hantera frågan som de annars står helt maktlösa inför. Det bästa vore förstås om kommunerna kunde få stöd från regeringen genom att i alla fall vilda djur på cirkus förbjuds i Sverige.

Själva fenomenet med djur på cirkus handlar också om hur hela vår syn på djuren formas. Det är inte långsökt att anta att cirkusarna spelar en roll i att skola in barn i att se djur som något som finns till för människans underhållning, och i förlängningen att djur finns till för människan att utnyttja.

Djurens Rätt anser inte att några djur ska finnas på cirkus av den enkla anledningen att djur inte är underhållning. Djur ska respekteras som individer med rätt till sina egna liv, alltså motsatsen till den bild som förmedlas genom djurcirkusar.

Istället för att utveckla en förståelse för djurens särart, och för deras behov, förstärker cirkusen bilden av att djuren existerar på våra villkor. Varför vill vi få djuren att göra saker som att spela boll eller stå på bakbenen? Det verkligt fascinerande är ju istället att se djuren i deras naturliga miljöer och på deras egna villkor. Vi skulle kunna respektera varandras olikheter, och samtidigt se att i det mest grundläggande är vi lika: vi vill alla leva våra liv på våra egna villkor. Jag tycker att de före detta cirkuslejonens resa på ett vackert sätt illustrerar hur framtiden skulle kunna se ut.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: