Djurens Rätt
04 December 2019

Smutsiga djur utsätts för lidande – sju upptäckta på slakteri i Småland

Det är tidningen FoodMonitor som rapporterar om hur de väldigt smutsiga djuren ankom till slakteriet Ello i Lammhult slakt AB i november. Förutom att vara en risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt innebär nedsmutsningen också att lidande för djuren.

Den officiella veterinären på slakteriet skrev i sin anmälan att: ”gödselföroreningar i denna utsträckning [är] ett djurskyddsproblem då det kan ge klåda, eksem, och gödselbränna. Pälsens funktion att reglera värme och avstöta vatten avtar/upphör och detta är särskilt allvarligt i kalla driftformer”.

 Händelsen är enligt FoodMonitor anmäld till länsstyrelsen i Småland.

 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: