Djurens Rätt
20 January 2021

Snusket på slakterierna

I Uppdrag gransknings fortsatta kartläggning av företagen som fått KRAV:s kvalitetsstämpel visar det sig att de slakterier som är KRAV-godkända sticker ut när det gäller brister i hygien och livsmedelssäkerhet. Det handlar bland annat om fekala föroreningar, det vill säga avföring på de döda djurkropparna. 

Tidigare har Uppdrag granskning kunnat avslöja djurplågeri på KRAV-certifierade gårdar, något som aktualiserat frågorna om kameraövervakning på slakterier och skärpta straff för djurplågeri.

Ett av de slakterier som förekommer i veckans avsnitt, och som enligt Uppdrag granskning fått viten utfärdade för bristande hygien, är Lövsta kött utanför Uppsala. Slakteriet är privatägt men inhyst i Sveriges lantbruksuniversitets lokaler och veterinärstudenter gör praktik där.

KRAV har inga egna regler för hygien och livsmedelssäkerhet på slakterierna. Det är svensk lagstiftning som gäller. När det gäller djurskydd i samband med slakt är skillnaderna små mellan KRAVs regelverk och svensk djurskyddslagstiftning.

Djurens Rätt arbetar för minskat lidande i samband med all slakt av djur, ekologisk och konventionell. Djurens Rätt vill se:

  • Obligatorisk kameraövervakning på slakterier.
  • Ett slut på plågsamma bedövningsmetoder vid slakt, som koldioxidbedövning av grisar och fiskar och elbadsbedövning med levande upphängning  av kycklingar och hönor.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: