Djurens Rätt
04 June 2020

Sojakorv är inte längre korv i Frankrike

Ett desperat försök från köttbranschen att stoppa utvecklingen mot mer vego menar kritiker om beslutet från EU:s utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI) den 1 april 2019 som förhindrar företag från att använda termer i beskrivningen av vegetabiliska produkter som annars används av animaliska sådana – som korv, burgare eller biff. Endast produkter som innehåller kött från djur ska få heta korv, burgare eller biff.

Mer än 14 000 har redan skrivit under Djurens Rätts upprop mot förslaget i EU där frågan kommer gå vidare för beslut. Men i veckan har Frankrike gått före och antagit en ny lag som förbjuder sojakorv att säljas under benämningen korv.

Eurogroup for Animals, den euroepiska koalition som Djurens Rätt tillhör, ser beslutet i EU och i det i Frankrike som ett sätt för köttbranschen att bromsa utvecklingen mot mer vego, och poängterar att termer som "natural" och ”farm fresh" får användas om animaliska produkter från djur som fötts upp i storskaliga djurfabriker och att det finns en större risk att konsumenten missleds av sådana formuleringar – vilket är ett av argumenten för förbudet - än av vegetabiliska sådana.

Sedan tidigare finns ett beslut från EU-domstolen om att termer som "smör", "grädde", "yoghurt", "mjölk" och "ost" endast får användas för produkter som innehåller mjölk från kor.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: