Djurens Rätt
04 November 2020

Splittring bland de politiska ungdomsförbunden om framtiden för pälsdjursindustrin

Mest kritiska till pälsdjursindustrins fortsatta existens är Ung Vänster och Grön Ungdom. David Ling, språkrör för Grön Ungdom, skriver att pälsdjursindustrin “borde avskaffats för länge sedan”. Olof Persson, förbundssekreterare för Ung Vänster, skriver att “de djur som används [i pälsdjursindustrin] lever sina liv i extrema miljöer, utan hänsyn till deras naturliga behov”.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, går emot moderpartiets hållning i frågan och anser liksom Ung Vänster och Grön Ungdom att pälsdjursindustrin borde förbjudas. 

Moderata ungdomsförbundet däremot är stolta över den svenska pälsdjursindustrin och anser att det inte finns någon anledning att avveckla uppfödningen av pälsdjur. Jonna Sundström, pressekreterare för MUF, skriver i sitt svar att “hållning och användning av djur ska utvecklas för ökad djurvälfärd, produktion och konkurrenskraft samt stärka tydligheten, tryggheten och trovärdigheten i djurskyddsarbetet”.

Inte heller Liberalernas ungdomsförbund, LUF, anser att pälsdjursindustrin ska avvecklas. I sitt svar skriver Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF, att de inte anser att konsumtionen av djur för mat och kläder är direkt oetisk, men att de däremot inte tycker att djur ska lida i onödan. 

Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, är tveksamma och vacklar i sin inställning till pälsdjursindustrin. Precis som LUF skriver SSU att djur ska skyddas från onödigt lidande. SSU understryker dock att de vill se hårda regler för uppfödning vilket på sikt kan innebära en “total utfasning”. De utesluter inte heller ett eventuellt förbud. 

Debatten om pälsdjursindustrin lär fortsätta framöver. Nyligen meddelade Jordbruksverket att covid-19 nu tagit sig in på en pälsdjursfarm i södra Sverige. Under pandemin har covid-19 spridit sig som en löpeld bland minkar i pälsdjursindustrin runt om i Europa och i USA med massavlivningar som följd. Enligt Jörgen Martinsson, vd för Svensk Mink, är det inte förvånande att viruset nu tagit sig till svenska minkfarmer. Hur utvecklingen blir i Sverige återstår att se.

Värt att notera är att enkäten med ungdomsförbunden genomfördes före covid-19 tagit sig till den svenska pälsdjursindustrin. Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, samt Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, har valt att inte besvara enkäten. 

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: