Djurens Rätt
23 March 2022

Ställ om till en grön och hållbar livsmedelsförsörjning – genomför Farm to Fork

I strategin finns lösningar om en mer hållbar livsmedelsförsörjning som ställer om till att bättre klara klimatutmaningarna, ökar andelen växtbaserade livsmedel samt möjliggör för mindre lantbruk på bekostnad av de allra största djurfabrikerna.

Det är viktigt att tänka på att det som sker nu i EU är en prishöjning av foder, inte en matkris som det ibland kan låta, och som sådan så är det djurfabrikerna som drabbas. Det visar att systemet med djurfabrikerna är sårbart och istället för att stödja ett sårbart system så bör EU fortsätta enligt planen i Farm to Fork-strategin. Flera forskare argumenterar för samma sak.

Med Farm to Fork-strategin kommer en omställning till en mer växtbaserad livsmedelsproduktion, den innefattar en mer resurseffektiv användning av mark och innebär en frångång från de största djurfabrikerna. Strategin är i huvudsak ett svar på den klimatkris vi står inför, men strategin innehåller även flera goda djuretiska ambitioner.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: