Djurens Rätt
11 June 2020

Stäng minkfarmerna för att hindra smittspridning av covid-19

Enligt nederländska zoonos-experter är det extremt sannolikt att två farmanställda fått covid-19 från minkar. Med anledning av riskerna för både djurhälsa och människohälsa yrkar nu Fur Free Alliance och Djurens Rätt för en global stängning av alla minkfarmer. Något som nyhetsmagasinet Syre också har lyft. Djurens Rätt har tidigare uppmanat landsbygdsministern att införa åtgärder på grund av smittrisken utan resultat.

Minkfarmning förbjöds 2013 i Nederländerna, med en utfasningsperiod fram till 2024. Landet har tidigare varit ett av de viktigaste pälsproduktionsländerna i Europa. Fortfarande finns idag finns ungefär 128 minkfarmer kvar, i jämförelse Sveriges ungefär 50 stycken.

Vi är mycket oroade över välfärden hos minkarna som fått viruset. Forskning från farmerna i Nederländerna visar preliminärt att symptomen är mag- eller luftvägsproblem och ökad dödlighet. Men det finns även en risk att de inte visar några symptom, men ändå kan föra smittan vidare till både djur och människor. Sveriges regering  behöver ta ansvar för att undersöka potentiell smitta på farmer här, genom testning och karantän samt möjlighet till nedstängning av verksamheten. Med tanke på risken för smittspridning både mellan djur och människor måste åtminstone all import och export av både pälsar och levande djur samt besökare på farmer stoppas, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Alla pälsfarmer i Nederländerna genomgår nu obligatorisk testning och har satts i karantän för att ingen människa eller mink ska röra sig utanför farmerna. Farmer som visats fria från smitta behöver följa extra smittskyddsregler och skicka in alla eventuella minkar som självdör för obduktion. Det finns nu en diskussion i Nederländerna om att stötta farmerna att påskynda nedstängningen innan 2024.

– Minkfarmer har generellt tusentals minkar i rader av burar, vilket både är ohygieniskt, trångt och stressframkallande för djuren. Det är inte helt olikt marknaderna med vilda djur som alla har ögonen på nu som den troliga utgångspunkten för covid-19. Förutom grymheten att hålla djur på det sättet utgör det också en stor risk för zoonotiska sjukdomar, och när det gäller minkfarmer i synnerhet så agerar de reservoarer för det här coronaviruset som kan smitta människor. Det här är argument övertygande nog för att  sätta stopp för all pälsdjursuppfödning, säger Joh Vinding, ordförande för Fur Free Alliance.

Tidslinje minkfarmer och covid-19 i Nederländerna

Fakta om pälsdjursfarmning i världen

  • Följande länder har förbud som helt eller delvis trätt i kraft: Storbritannien, Österrike, Belgien, Bosnien och Herzegovina, Tjeckien, Kroatien, Nordmakedonien, Nederländerna, Norge, Luxemburg, Serbien Slovakien, Slovenien och Irland.  
  • I Bulgarien, Litauen, Montenegro och Ukraina pågår diskussion om pälsfarmningsförbud.
  • I USA var Kalifornien den första staten som förbjöd försäljning och produktion av päls 2019. Flera stater har liknande förslag på ingång.
  • Kina, Danmark, Finland och Polen är de största pälsproducenterna för närvarande. Ungefär 100 miljoner djur dödas för sin päls varje år i världen, varav ca 500 000 minkar i Sverige.
Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: