Djurens Rätt
23 September 2015

Stark opinion mot minkfarmning

Djurens Rätt mäter kontinuerligt opinionen mot pälsdjursfarmning. Resultatet är tydligt, det finns inget folkligt stöd för Sveriges minkfarmer. 

Endast 15 procent anger att de tycker att minkfarmning ska vara tillåten. Siffran låg på 17 procent år 2014 och 19 procent år 2013.

Fakta

En majoritet av alla riksdagspartiers väljare är emot uppfödningen av minkar för sin päls även om motståndet är störst hos Miljöpartiets väljare med 91 procent och lägst hos Kristdemokraternas väljare med 60 procent. 

  • 76 % av Moderaternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 73 % av Folkpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 60 % av Kristdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 76 % av Centerpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 91 % av Miljöpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 82 % av Socialdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 87 % av Vänsterpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
  • 64 % av Sverigedemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen

8 av 10 svenskar vill alltså att minkfarmning ska förbjudas och opinionen mot päls har alltid varit stark i Sverige. De flesta svenskar kan inte tänka sig att bära päls, och ännu fler vänder sig emot att man ska tillåta pälsfarmer i Sverige. Flera instanser, som Sveriges Veterinärförbund och den statliga Pälsdjursnäringsutredningen, har genom åren slagit fast att minkar på pälsfarmer inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren.

Trots det röstade riksdagen år 2006 ner ett förslag som skulle ha gjort det olagligt att hålla minkar i burar. Redan då ville 66 procent av väljarna ha ett förbud, och de nya undersökningarna visar att opinionen har stärkts ännu mer sedan dess. När pälsfrågan har varit uppe i riksdagen efter detta datum har den även då röstas ner av de folkvalda, mot befolkningens vilja.

Trenden i Europa är tydlig

Fem europeiska länder (Storbritannien, Nederländerna, Kroatien, Österrike, Slovenien) har redan förbjudit pälsfarmning på etisk grund, och i ytterligare tre länder (Tyskland, Schweiz, Bosnien-Hercegovina) har pälsfarmning upphört på grund av hårda regler för djurhållningen. Sverige står kvar och stampar på samma ställe.

Pälsindustrin har haft tio år på sig att anpassa sin verksamhet till djurskyddslagens krav på att djur ska kunna bete sig naturligt och skyddas från onödigt lidande. Det har inte skett några väsentliga förändringar trots att de haft så gott om tid. Det är dags för Sverige att visa att vi är ett föregångsland gällande djurskyddsfrågor. Om Sverige förbjuder pälsdjursfarmning blir vi ytterligare ett föregångsland som kommer att öka trycket på de återstående länderna. Det är den trend vi kan se i övriga Europa.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: