Djurens Rätt
14 October 2021

Starkt engagemang för djurskydd och vego under allmänna motionstiden 2021

Antalet motioner som lämnats in under allmänna motionstiden i riksdagen under 2021 är fler än någonsin tidigare under mandatperioden. Detta verkar även gälla antalet motioner som rör djurskydd. Bland de teman som återkommer märks bland annat frågor som rör bättre bedövningsmetoder, bättre politik för djurfri forskning och satsningar på vego. Ett urval av dessa motioner hittar du nedan.

Vegosatsningar

Moderaterna Ulrika Heindorff och Annika Engblom har återkommande under mandatperioden lyfta behovet av fler satsningar på innovation inom det växtbaserade området. Så även i år. I motionen skriver de bland annat att “Människor vill ta ansvar och minska sin köttkonsumtion. Företag är redo att producera mer och bättre växtbaserade livsmedel. Samtidigt går inte politiken helt i takt med tiden.”

Vänsterpartiets omfattande motion om klimatkrisen innehåller ett helt kapitel med titeln “Minska köttkonsumtionen och klimatpåverkan från hela livsmedelskedjan”. I motionen finns ett konkret förslag om att ett nationellt mål om minskad köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025 bör införas. Bland de som skrivit under motionen finns partiledaren Nooshi Dadgostar och Elin Segerlind, djurpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

En rad miljöpartister, bland andra Miljöpartiets djurpolitiska talesperson Elisabeth Falkhaven, adresserar köttkonsumtionen i motionen Djurpolitik för en postpandemisk värld. I motionen lyfter ledamöterna att dagens höga nivåer av köttkonsumtion möjliggörs av industriell djurhållning där djuren får betala priset. För att minska köttkonsumtionen vill ledamöterna bland annat införa en skatt på kött från djurhållning med omfattande antibiotikaanvändning samt stärka djurskyddskraven.

Flera partier lyfter också att svenska djurskyddsregler bör vara minimikrav när offentlig verksamhet upphandlar mat. Detta adresseras bland annat av Kristina Yngwe m.fl. (C) i en större motion om hållbara gröna och blå näringar och i en motion av Elin Lundgren (S).

Bättre bedövningsmetoder

Elisabeth Falkhaven (MP) och Emma Hult (MP) skriver en omfattande motion om problemen med de konventionella bedövningsmetoder som idag används i samband med slakt av grisar, fjäderfän och fiskar. Ledamöterna föreslår att ett slutdatum sätts koldioxidbedövningen av grisar och fiskar samt att elbadsbedövningen för fjäderfä fasas ut. En rad Sverigedemokrater, däribland Markus Wiechel, vill också se ett slutdatum för koldioxidbedövningen av grisar och att alternativ utreds.

Även Jessica Rosencrantz m.fl. (M) lyfter problemet med koldioxidbedövningen av grisar i en motion och vill att alternativ utreds. Samma förslag återfinns i Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) motion om Säkrare metoder och snabbare bedövningseffekt vid avlivning av djur.

Djurfri forskning

Frågan om satsningar på alternativa forskningsmetoder till djurförsök och frågan om att ta fram en handlingsplan för övergången till djurfri forskning är också ett aktuellt ämne bland motionerna. Frågan lyfts av ledamöter från Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. I djurskyddsmotionen av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) skriver motionärerna bland annat att de vill att Sverige utarbetar en handlingsplan för djurfri forskning samt tillsätter extra medel till forskning om detta “styrkeområde” för Sverige.

Burfritt

Elin Lundgren (S) lyfter återigen frågan om att burarna inom äggindustrin i Sverige bör förbjudas. Detta har även lyfts av Miljöpartiet i ovan nämnda motion om djurskydd i en postpandemisk värld. Förbud mot att hålla minkar i burar adresseras i tre motioner, från Jakob Olofsgård m.fl. (L), Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) och av Richard Jomshof (SD) (Sverigedemokraterna som parti verkar dock inte för ev avveckling).

Övriga motioner om djur

Många motioner rör åtgärder mot hundsmuggling som uppmärksammats mycket under året. Förslag till åtgärder lyfts av bland andra Boriana Åberg (M), Lina Nordquist (L) och av Elisabeth Falkhaven (MP). Annicka Engblom m.fl. (M) vill se obligatorisk kameraövervakning på slakterier medan partikamraten Jessica Rosencrantz m.fl. (M) istället vill att frågan utreds vidare. Även Markus Wiechel m.fl. (SD) och Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) föreslår obligatorisk kameraövervakning.

En annan fråga som seglat upp från Miljöpartiet och Liberalerna är möjligheten att ha sällskapsdjur inom äldreomsorgen. Vidare vill Nooshi Dadgostar m.fl. (V) se ökat stöd för mobila slakterier och Rickard Nordin (C) vill se åtgärder mot ljusföroreningar nattetid i städerna. Sten Bergheden (M) har lagt en motion om att bonden själv ska få avgöra om korna ska få komma ut på bete eller inte, idag är detta ett lagkrav och förslaget skulle alltså innebära ett försvagat djurskydd.

Kristdemokraternas ledamöter har inte lämnat in en enda motion om stärkt djurskydd i år.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: