Djurens Rätt
10 September 2015

Stärkt förbud mot kloning

På tisdagen röstade EU-parlamentet igenom en ändring av kommissionens lagförslag om förbud av kloning av djur. EU-parlamentarikerna vill att förbudet inte bara ska omfatta djur som är ett direkt resultat av kloning, utan även deras avkomma och produkter från deras avkomma. Förbudet ska gälla även import från länder utanför EU. 

Bakom både ursprungsförslaget och den ändring som röstades igenom finns djurvälfärdsargument. Kloning leder ofta till missfall och missbildningar, och dödligheten är hög för de nyfödda djuren. EU-kommissionen anser att problemen bara drabbar de djur som är inblandade i kloningen, och därför ska förbudet inte gälla den avkomma som senare kommer till genom vanlig avel. EU-parlamentet menar istället att det etiska problemet kvarstår eftersom avkomman till en klon förutsätter kloning.

EU-parlamentet vill också bredda lagen så att den gäller alla lantbruksdjur, och inte bara nötdjur, grisar, får, getter och hästdjur som kommissionen föreslagit. Mer information finns i parlamentets pressmeddelande.

Dela: