Djurens Rätt
18 August 2017

Stärkt opinion mot pälsdjursfarmning i Europa

Det är inte bara i Sverige det finns en stark opinion mot pälsdjursfarmning - i flera andra länder visar undersökningar att invånarna vill förbjuda verksamheter som håller djur enbart för sin päls. 2014 sammanfattade vi opinionsläget i flera länder i Europa, men nu finns det nyare opinionssiffror från flera länder som visar att opinionsläget har stärkts.

Opinionen stärks mot pälsdjursfarmningen i Europa

Belgien: 86 % är för ett förbud mot att föda upp djur för deras päls (2012)

Estland: 69 % stödjer inte att vilda djur föds upp på farmer med syftet producera päls (2016). En ökning på tio procentenheter på bara två år.

Italien: 91 % av italienarna är mot alla aktiviteter som är kopplade till uppfödning av djur förs sin päls (2015). Italien fanns inte med i den senaste sammanställningen.

Kroatien: 73 % av de tillfrågade var överens om att det ska vara förbjudet att föda upp djur för päls i Kroatien. (2006)

Lettland: 64 % av befolkningen anser att pälsdjursfarmning är oacceptabelt (2015).

Litauen: 67 % av medborgarna anser att uppfödningen och dödandet av djur förs sin päls är oacceptabelt (2016). Litauen fanns inte med i senaste sammanställningen.

Nederländerna: 84 % anser att pälsdjursfarmning är oacceptabelt (2015).

Norge: 68 % av folket är emot att hålla rävar och minkar i burar för att producera päls (2014) En ökning med sex procentenheter på fyra år.

Polen: 66 % vill att uppfödning av rävar, mårdhundar och minkar för päls ska förbjudas (2015). En ökning med 11 procent på ett år.

Schweiz: 80 % anser att det är fel att döda för djur deras päls skull (2014). Schweiz fanns inte med i den förra sammanställningen.

Storbritannien: 74 % anser inte att det är acceptabelt att använda djur för att producera päls till modeindustrin (2014)

Sverige: 78 % tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för päls (2015)

Tjeckien: 74 % vill att pälsdjursfarmning ska förbjudas (2015), en ökning med två procentenheter på två år. Och Tjeckien har nu också röstat igenom ett förbud!

Tyskland: 86 % anser att uppfödning av djur för päls ska förbjudas i landet (2014). En ökning med 16 procentenheter på 10 år.

Österrike: 81 % anser inte att det är acceptabelt att hålla och döda djur för att producera päls (2014).

Djurens Rätt ingår i Fur Free Alliance, en internationell sammanslutning av ca 35 djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över som arbetar gemensamt med opinionsbildning för att öka medvetenheten hos allmänheten om de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: