Djurens Rätt
07 November 2019

Starkt stöd för ett förbud mot hönsburar i Sverige

I Sverige är det över 800 000 hönor som hålls i burar, men om svenska folket fick bestämma skulle burarna vara historia. Enligt en ny opinionsundersökning som genomförts av opinions- och analysföretaget Novus på uppdrag av Djurens Rätt uppger 86 procent av de svarande att de tycker att det ska vara förbjudet att hålla hönor i burar.

Endast 6 procent av de tillfrågade anser att hönsburar borde vara tillåtet. Bland kvinnor anser hela 92 procent att hönsburarna borde förbjudas. Underlaget till undersökningen finns här

I den nya rapporten “Släpp burarna” reder Djurens Rätt ut varför burhållning av hönor behöver fasas ut och dessutom hur det kan göras. Till grund för rapporten ligger en diskussion mellan experter på juridik och djurskydd, aktörer inom äggproduktion och livsmedelshandeln samt Jordbruksverket.

Parallellt med rapporten, inleder Djurens Rätt även en ny kampanj med samma namn. På hemsidan släppburarna.se får allmänheten chansen att skriva under med sitt namn för att visa sitt stöd.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: