Djurens Rätt
02 December 2020

Starkt stöd från ungdomsförbunden för satsningar på djurfri forskning

För att utvecklingen av alternativa forskningsmetoder till djurförsök ska ta fart på allvar krävs tydliga politiska prioriteringar. Forskningsmedel behöver öronmärkas till detta syfte och en nationell handlingsplan behöver tydliggöra hur Sverige ska arbeta med djurfri forskning och bli ledande inom life science. Djurens Rätt frågade ungdomsförbunden om hur de ser på satsningar på djurfri forskning och vad Sverige bör göra i frågan. 

Av de ungdomsförbund som besvarat Djurens Rätts enkät ställer sig samtliga positiva till att öronmärka pengar för forskning om alternativa metoder till djurförsök. Endast Liberalernas ungdomsförbund (LUF) är kritiska till detta och anser inte att regeringen ska styra vilken forskning som ska bedrivas på universiteten. 

Moderata ungdomsförbundet (MUF), Grön ungdom (GU), Ung Vänster och Ungsvenskarna ställer sig positiva till att regeringen tar fram en handlingsplan för övergången till djurfri forskning. MUF skriver i sitt svar att ambitionen alltid bör vara att undvika djurförsök och att forskning och innovation som ersätter djurförsöken är lösningen. GU lyfter också kritik mot de djurförsöksetiska nämnderna och hur de fungerar idag och vill bland annat se över möjligheterna att överklaga besluten. 

Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) och LUF öppnar för att det kan behövas en handlingsplan från regeringens sida. SSU vill att vi i Sverige arbetar aktivt för att ta fram alternativa metoder till djurförsök och att reglerna ska vara hårda för de djurförsök som genomförs.

Utvecklingen av alternativ forskningsmetoder har gått framåt de senaste åren. Idag finns till exempel mikrofysiologiska system som härmar hur kroppens olika organ tar upp läkemedel. Metoder som dessa har visat sig vara mer träffsäkra och effektiva än djurförsök. Under pandemin har forskningsstudier i USA och Kina beviljats dispens från kravet om att djurstudier alltid ska föregå studier på människor för att påskynda processen med att ta fram ett nytt vaccin.

Därför finns mycket att vinna för det land som väljer att gå före i processen att successivt fasa ut djurförsöken till förmån för etisk, modern och effektiv forskning som efterfrågas idag. 

Centerpartiets och Kristdemokraternas ungdomsförbund har valt att inte besvara enkäten. 

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: