Djurens Rätt
06 July 2016

Starkt stöd för krafttag mot plågsamma djurtransporter

Djurens Rätt har i decennier arbetat mot de långa djurtransporterna runt om i Europa och lanserade den 11 april 2016 kampanjen #StopTheTrucks tillsammans med 21 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer runt om i Europa. Kraven i kampanjen är en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport samt ett stopp för exporten av levande djur.

Dessa krav har också ett starkt stöd hos svenska folket. Enligt en opinionsundersökning som presenteras idag så ställer sig 86 procent av svenskarna bakom kravet på åtgärder som minskar antalet djur som dör i samband med djurtransporter och 61 procent vill se ett stopp för exporten av levande djur från Sverige till andra länder. (Djurens Rätt/Novus 2016)

Varje år dör omkring 200 000 djur i samband med transporter till slak bara i Sverige, de flesta kycklingar och hönor. Under 2015 exporterades dagligen mer än 15 000 fåglar från Sverige för att födas upp eller slaktas i ett annat land och under de senaste fem åren har drygt 70 000 grisar och nötdjur exporterats till andra länder. Så fort Sveriges gränser har passerats gäller inte längre den nationella tidsgränsen på max åtta timmar, utan djuren kan transporteras betydligt längre.

EU-lagstiftningen för djurtransporter har fått hård kritik från djurskyddsorganisationer och allmänhet, bland annat för att det inte finns någon övre maxgräns för hur länge transporterna får pågå och för att det finns ett alltför stort tolkningsutrymme för en effektiv efterlevnad av reglerna. Djurens Rätt anser att transporttiden måste begränsas till max åtta timmar för däggdjur och fyra timmar för fjäderfän.

– Den opinionsundersökning som vi idag kan presentera visar att det finns ett brett stöd för våra krav om nya internationella regler, krafttag för att minska den höga dödligheten i samband med djurtransporter på de svenska vägarna och för en branschöverenskommelse som stoppar exporten av levande djur till andra länder. Nu krävs åtgärder av både politiker och branschen, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Kampanjen #StopTheTrucks är en del av en EU-omfattande kampanj som drivs av 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, och samordnas av Eurogroup for Animals. Idag, den 6 juli anordnar Djurens Rätt ett seminarium om djurtransporter i samband med Almedalsveckan. Professor Uno Wennergren, forskare vid Linköpings Universitet, kommer att hålla ett föredrag om sin forskning inom djurtransportområdet där han varit ledande i ett projekt om optimering av djurtransporter med fokus på logistik och djurskydd. I panelen deltar politiker samt företrädare för branschen.

Opinionen och partisympati

För åtgärder som minskar antalet djur som dör i samband med djurtransporter:

85 % Moderaterna
93 % Liberalerna
90 % Centerpartiet
82 % Kristdemokraterna
90 % Socialdemokraterna
93 % Vänsterpartiet
95 % Miljöpartiet
78 % Sverigedemokraterna

För ett stopp för exporten av levande djur från Sverige:

57 % Moderaterna
54 % Liberalerna
68 % Centerpartiet
51 % Kristdemokraterna
61 % Socialdemokraterna
73 % Vänsterpartiet
68 % Miljöpartiet
64 % Sverigedemokraterna

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här i högerspalten.

Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du på www.djurensratt.se/opinionsundersokningar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: