Djurens Rätt
06 March 2015

Statlig utredning vill försämra djurskyddet

Utredaren rekommenderar att en översyn görs av hela djurskyddslagstiftningen för att se hur den kan förändras för att stärka Sveriges jordbruks konkurrenskraft gentemot andra länder. Lagstiftningen ska präglas av "en balans mellan djurskydd och konkurrenskraft", vilket kan tolkas som att ekonomiska faktorer ska ges än större tyngd än idag. Målet bör vara att regelverket är likadant i hela EU, enligt utredaren, och det kan ske både genom att den EU-gemensamma lagstiftningen stärks eller att Sveriges landsspecifika regler tas bort. Framför allt lyfts byggnationer och betesrätten för kor som områden där reglerna behöver bli mer "flexibla".  

Ett förslag är att ta bort den idag obligatoriska förprövningen av djurstallar och ny teknik i djurindustrin, vilket skulle öppna för ett mycket större experimenterande i djurhållningen.

Utredningen nämner också djurskyddskontroller och att de bör fokusera på helheten i djurmiljön. Det kan tolkas som att fokus ska tas från det enskilda djurets situation och att det istället är ett slags genomsnitt som ska bedömas. Många frivilliga kontrollprogram inom djurindustrin fungerar på det sättet, medan djurskyddslagstiftningen istället är tänkt att gälla för varje djur. Ett ökat användande av branschegna frivilliga kontrollprogram, som till viss del kan ersätta lagstiftning, föreslås samtidigt. Utredaren tycks tro att kontrollprogram innebär ett ökat djurskydd, vilket är en allvarlig missuppfattning. Kontrollprogram innebär en lägre nivå på djurskyddet jämfört med lagstiftningen, vilket är hela syftet med programmen.

Utredaren har haft en nära dialog med branschföreträdare under arbetet. Det märks bland annat i att han uttrycker åsikten att det viktigaste för djurskyddet är den dagliga skötseln av djuren, en vanlig uppfattning inom den djurutnyttjande industrin. Men en skötsel som utgår från att djuren ska producera och inte från deras egna intressen och behov är förstås inte för djurens bästa.

Konkurrenskraftsutredningen tillsattes under den förra regeringen och ska nu behandlas av den sittande. Vad regeringen väljer att göra med förslagen återstår att se, men Djurens Rätt hoppas att regeringen inser utredningens stora brister på djurskyddsområdet. Vi stödjer dock förslaget om ett vetenskapligt råd kopplat till framtagandet av nya föreskrifter, och självklart ser vi gärna att Sverige arbetar för en stärkning av den EU-gemensamma djurskyddslagstiftningen.

Dela: