Djurens Rätt
18 November 2016

Statskontoret bekräftar oro över Jordbruksverkets ekonomiska läge och prioriteringar

Statskontoret konstaterar att Jordbruksverket är i ett besvärligt ekonomiskt läge. Orsaken är att arbetet med att utveckla ett administrativt system för handläggning av EU-stöd kostar mer än vad Jordbruksverket räknade med. Utvecklingsarbetet beräknas kunna avslutas under 2017 och kosta drygt 600 miljoner kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som Jordbruksverket räknade med från början.

För att finansiera Jordbruksverkets ökade kostnader för att administrera EU-stöd omfördelar myndigheten resurser från andra verksamheter. Enligt Statskontoret har Jordbruksverket prioriterat ned internt och externt utvecklingsarbete, arbete gentemot EU och internationella organisationer, stöd till länsstyrelserna, analyser av politikens effektivitet och förvaltning av det regelverk som myndigheten ansvarar för. Statskontoret menar också att Jordbruksverkets kunskapsproduktion minskar i omfattning och att besparingarna leder till att myndighetens expertkompetens minskar på sikt.

Djurens Rätt skickade i februari i år tillsammans med flera andra aktörer en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. I skrivelsen lyfts vår oro över Jordbruksverkets kapacitet och ambitionsnivå som myndighet med centralt djurskyddsansvar och vi påpekar att det behövs en resursförstärkning till Jordbruksverket för arbetet med djurskyddsfrågor.

Läs rapporten här: http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/201625.pdf

 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: