Djurens Rätt
10 October 2019

Stockholm stad mer än halverar köttmängden till 2030

Djurens Rätt har under året uppvaktat beslutsfattare i staden angående den nya matstrategin och vid ett flertal tillfällen lyft vikten av minskad servering av kött i stadens verksamheter. Så sent som igår publicerades ett debattinlägg där vi efterlyser tydligare visioner från politikerna på området och uppmanar till en halvering av animalieanvändningen.

Genom ”Good Food Cities Declaration” som Stockholms stad nu skrivit under förbinder sig Stockholm att jobba mer klimatsmart med maten som serveras i offentliga verksamheter runt om i staden, att öka andelen vegetariskt och att minska matsvinnet.

– Jag gratulerar Stockholms stad till det här beslutet, som placerar staden i toppskiktet när det gäller minskad köttservering bland Sveriges kommuner, säger Cecilia Mille, sakkunnig inom livsmedelsfrågor på Djurens Rätt.

– Det gläder mig lite extra att den här deklarationen tar ett helhetsgrepp och inkluderar allt kött och mejerivaror. Ur ett djuretiskt perspektiv är det väldigt viktigt att den växtbaserade maten lyfts fram som lösningen istället för att en typ av kött ersätts med en annan. Hållbarhetsarbetet måste utgå från en helhetssyn där djurskydd ingår som en naturlig del. Det är oerhört glädjande att Stockholms stad nu tar det här viktiga och långtgående beslutet och jag kommer att följa utvecklingen med intresse, säger Cecilia Mille.

Fakta

Deklarationen innebär att Stockholm nu kommer jobba för att uppnå en ”Planetary Health Diet” för sina medborgare till år 2030. Detta betyder att man inte överskrider 16 kg kött per person per år samt 90 kg mejeri per person per år.

För att uppnå detta ska staden genomföra följande åtgärder:

  1. Anpassa livsmedelsupphandlingar till Planetary Health Diet.
  2. Stödja en ökning av den växtbaserade livsmedelskonsumtionen.
  3. Minska matsvinnet och avfallet med 50 procent till 2030 från 2015 års nivåer.
  4. Inom två år efter att ha godkänt deklarationen, arbeta med medborgare, företag, offentliga institutioner och andra organisationer för att utveckla en gemensam strategi för att genomföra dessa åtgärder.
Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: