Djurens Rätt
24 May 2013

Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd JO-anmäld

Tre ledamöter i Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd kritiserade i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 27 februari en ansökan - som nämnde skulle behandla - om djurförsök på apor.

På initiativ av nämndens ordförande förklarades författarna till debattartikeln jäviga och fick inte delta i hanteringen av den ansökan som kritiserats i artikeln. Ansökan, som rörde 30 krabbmakaker och rhesusapor som skulle användas i en studie av läkemedel mot ögonsjukdomar, godkändes på det efterföljande sammanträdet.

Men medan de tre som uttalat sig kritiska ansågs jäviga deltog ledamöter från Karolinska institutet i beslutet, liksom de gör i många andra ansökningar – som kommer från just Karolinska institutet. Nämnden menar att detta inte utgör en jävsituation, vilket är anledningen till att Mikael Pedersen, en av de tre ledamöter som stod bakom debattartikeln, har anmält nämnden till Justitieombudsmannen, JO.

I sin JO-anmälan skriver Mikael Pedersen att det inte är troligt att "en ledamot [...] vill ta beslut som går emot sin arbetsgivare eller sina kollegor (vilket heller aldrig sker i praktiken)" samt att nämndens tillämpning av jäv gynnar de som är positivt inställda till djurförsök på bekostnad av de som är kritiska. Han vill därför att JO ska utreda om nämndens tillämpningar av jäv kan anses rimliga eller inte.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: