Djurens Rätt
28 December 2014

Stoppa fyrverkerier som skrämmer och skadar djur

Under nyårshelgen kommer många hundar och andra djur att fara enormt illa av fyrverkerier och smällare. Djurens Rätt har under lång tid krävt att fyrverkerier och andra pyrotekniska varor som skadar djur ska förbjudas.

Sedan år 2000 är det förbjudet att sälja och använda smällare. Det är också, enligt samma lag, förbjudet att köpa fyrverkeripjäser till minderåriga. Enligt lagen är det fullt jämförbart med att langa alkohol till personer under 18 år. Men lagen efterlevs inte alltid och Djurens Rätt anser att skyddet mot djur som far illa av fyrverkerier bör stärkas.

– Den nuvarande lagstiftningen bör utvidgas så att det blir förbjudet att sälja fyrverkerier som avger ljud- och ljusfenomen som djur reagerar negativt på till privatpersoner. Vi vill också att kommunerna inskränker möjligheterna att anordna fyrverkerier, säger Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Hörby kommun är ett bra exempel på hur det senare skulle kunna fungera. Efter ett medborgarförslag är det endast tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på nyårsnatten mellan kl 18.00 och 02.00. För övrig tid krävs tillstånd av polisen.

Djurens Rätt har också ställt sig bakom initiativet FyrverkeriBegränsningar som vill förbjuda den fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner och stoppa den idag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik till privatpersoner.

Skriv under initiativet FyrverkeriBegränsningar på www.skrivunder.com/fyrverkeribegransningar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: