Djurens Rätt
06 July 2017

Stoppa stympningar av grisar

Grisar i livsmedelsindustrin, både i Sverige och i andra länder, stympas för att kunna födas upp i miljöer där de helt saknar möjlighet att bete sig naturligt. Delar av deras kroppar klipps, skärs eller slipas bort, oftast helt utan bedövning, trots att vi vet att det orsakar grisarna stort lidande. Situationen för grisarna måste förändras, Djurens Rätt uppmanar Landsbygdsministern att agera.

I Sverige kastreras hangrisarna fortfarande kirurgiskt, trots att det finns mer djurvänliga alternativ. I flera europeiska länder klipps grisarnas svansar och tänder av. Djurens Rätt är en av de femton organisationer i Europa som nu går samman i kampanjen EndPigPain och kräver ett slut på den här hanteringen av grisar.

Den här hemska hanteringen av grisarna måste få ett slut. Vi uppmanar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att:

- arbeta för ett slut på kirurgisk kastrering av hangrisar senast år 2020 i Sverige, och för ett förbud på EU-nivå senast år 2024.

- arbeta för att EU-förbudet mot rutinmässig svansklippning, tandklippning och tandslipning av grisar genomförs.

Läs hela debattartikeln på Altinget.se

Skriv under vårt upprop för grisarna på www.endpigpain.se

 

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: