Djurens Rätt
17 March 2013

Stoppa tåklippningsförsöken

Djurförsök genomgår djurförsöksetisk prövning innan de får göras. Nittionio procent av alla ansökningar godkänns av nämnderna, och i början av 2013 behandlade och godkände Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd en ansökan rörande artritstudier.

När mus- och råttungarna föds vill man ta vävnadsprov för att se vilka som har "rätt" genuppsättning. Övriga ungar ska man avliva redan innan försöket. Provtagningen ska ske genom att klippa tår på djuren. Den här givetvis plågsamma metoden väljer man enbart av ekonomiska och utrymmesskäl, eftersom man inte vill vänta tills ungarna är stora nog för att en skonsammare metod ska kunna användas. Annars behövs fler burar och mer plats; det blir helt enkelt dyrare. Tåklippen är alltså inte nödvändiga av vetenskapliga skäl. Det strider mot djurskyddslagen att utsätta djur för större lidande än nödvändigt under djurförsök.

Nämnden har i uppdrag att pröva nyttan med försöken mot lidandet för djuren - ekonomiska aspekter och utrymmesskäl ska inte vägas in i bedömningen. Att godkänna tåklipp på 21 000 mus- och råttungar för att spara plats och pengar är att missköta sitt uppdrag.

Vad har Djurens Rätt gjort?

Djurens Rätt har uppmärksammat och protesterat mot dessa försök, och nästan 7 800 skickade iväg vår uppmaning till Karolinska Institutet för att protestera. Uppmaningen riktade sig till rektorn på Karolinska Institutet där försöken ska göras och till Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd som godkände ansökan.

Karolinska Institutet (KI) skickade den 15 mars ut ett svar till alla de som kontaktat dem om tåklippningsförsöken, och på sin Facebooksida skriver de om att de har en dialog med Djurens Rätt. Det stämmer att vi har träffat KI för att diskutera tåklippningsförsöken. Men trots detta, och trots alla protester, har KI inte tagit till sig av kritiken, och de planerar att fullfölja försöken som planerat. I det svar de skickat ut skriver de om tåklippningen men nämner inte att det finns mindre plågsamma metoder som forskaren väljer bort av ekonomiska skäl. Det strider mot djurskyddslagen att utsätta djur för större lidande än nödvändigt under djurförsök.

Vi fortsätter arbetet mot försöken, och planerar just nu nästa steg. Vi hoppas du fortsätter höja rösten för de 15 000 mössen och 6 000 råttorna. Varför inte göra som en av våra medlemmar gjorde, och posta en bild på Karolinska Institutets Facebooks-sida.

Mer om tåklippningsförsöken

De djurförsöksetiska nämnderna ska väga nyttan av försöken mot lidandet för djuren när de gör sin bedömning. De ska inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter. Detta är det uppdrag de har av staten. Att godkänna tåklipp på 21 000 mus- och råttungar för att spara plats och pengar är att missköta sitt uppdrag. Men Djurens Rätts representant i nämnden har ingen rätt att överklaga beslutet, utan har endast kunnat reservera sig mot det. Lagen säger att endast den sökande har rätt att överklaga. Detta är också något som Djurens Rätt arbetar för att ändra.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: