Djurens Rätt
09 November 2021

Stor besvikelse: Jordbruksverket häver minkförbudet

I januari 2021 kom det glädjande beskedet att minkfarmerna stängs igen under året för att minska riskerna för smittspridning av coronaviruset SARS-CoV-2. Kvar på farmerna fanns avelsdjuren, nästan som ett löfte till företagen att de skulle få starta upp igen. Det har nu skett.

I Sverige kommer minkfarmerna få starta upp sin verksamhet igen enligt ett beslut från Jordbruksverket 9 november. Detta sker till skillnad från i Danmark som nyligen beslutade om att deras förbud mot att hålla minkar kommer att förlängas för 2022. Andra länder har likt Danmark gått en annan väg än Sverige. Nederländerna införde ett permanent förbud mot pälsdjursfarmer efter pandemin, och under veckan beslutade British Columbia i Kanada om en plan för nedläggning av minkfarmerna på grund av smittspridningen.

För att minkfarmerna i Sverige ska få avla fram minkar igen har vissa andra restriktioner istället förlängts, så som förbud mot förflyttning av levande minkar och isolering av farmerna. Djurens Rätt anser inte att det är tillräckligt.

– Jag är djupt besviken över dagens besked. Det finns många anledningar att stoppa minkfarmerna från att avla fram minkar i trånga gallerburar, risken för smittspridning är bara en av dem. När myndigheterna tagit det här beslutet idag har de också tagit ställning för att minkindustrin ska få fortsätta bedriva en oetisk verksamhet i Sverige. Jag uppmanar nu att politikerna tar nya tag i frågan och inför ett permanent förbud, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Minkar har visat sig vara extra mottagliga för coronaviruset som också drabbar människor. Majoriteten av Sveriges ca 28 minkfarmer har haft utbrott av smitta, med följder som ökad dödlighet och luftvägssymtom. Trots avelsförbudet 2021 kom smitta in på en farm under sensommaren.

Utredning i Sverige pågår

Regeringen har gett i uppdrag till Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt att utreda riskerna med smittspridning mellan djur och människor i Sverige. Det uppdraget kommer presenteras februari 2022, och kan innebära andra förslag på restriktioner än dagens besked. Det finns dock få indikationer på att avelsförbud kommer att införas igen. Det kommer vara upp till politiker, framförallt i regeringen, att genomföra andra lagstiftningsförslag för att skydda minkar mot lidande och sjukdom.

Djurens Rätt, med stöd från minst 76 % av befolkningen, är inte ensamma med att föreslå en avveckling av minkfarmer av smittskydds- och djurskyddsskäl. Andra exempel är Sveriges Veterinärförbund och flera lantbrukare.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: