Djurens Rätt
18 June 2015

Stor framgång i kampanjen #IntePåCirkus!

Det vi åstadkommit så här långt är fantastiskt, säger Peter Nilsson, kampanjsamordnare på Djurens Rätt.

Djurens Rätts och Newsners kampanj #IntePåCirkus lanserades för två veckor sedan. Redan från första sekund har stödet från omgivningen varit överväldigande.

Över 70 000 har skrivit under namninsamlingen och engagemanget har sannerligen inte gått politikerna förbi. Tre riksdagspartier bestämde sig efter kampanjen för att tydligare ta ställning i frågan om elefanter och sjölejon på cirkus.

När Djurens Rätt inför valet 2014 frågade alla partier om vilda djur borde vara förbjudna på cirkus, svarade S, KD och M så här.

Socialdemokoraterna: Vi tycker att utredningen har goda argument för att ytterligare begränsa användningen av djur på cirkus men ytterligare beredning och diskussion krävs för framtida ställningstagande.
Kristdemokraterna: Djur som lever på cirkus eller dylika verksamheter skall vårdas enligt djurskyddslagens bestämmelser.
Moderaterna: Dessa förslag är just nu under beredning i regeringen.

Efter kampanjen låter det annorlunda. Kristdemokraterna är nu extremt tydliga med vad de tycker i frågan och säger: ”Vi tycker det är bra att man förbjuder elefanter och sjölejon. Det är inte deras naturliga miljö”.

Socialdemokraterna gav länge luddiga svar, men även de lyssnade och sa till slut: ”Vi tycker inte att elefanter och sjölejon hör hemma på cirkus, om man med cirkus menar en kringresande föreställning där djuren transporteras långa sträckor”.

Moderaterna gav inget lika klart besked, men menade i alla fall att sjölejon inte hör hemma på cirkus.

– Nu är i princip samtliga partier för ett förbud för elefanter och sjölejon på cirkusar i Sverige, säger Peter Nilsson.

Kampanjen är ännu inte mål. Målet är att ett förbud ska införas.

– Det är nu dags för politikerna att agera och vi kommer fortsätta att ligga på dem för att ord ska omsättas i handling, säger Peter Nilsson.

– De resultat vi har uppnått hittills visar vilket starkt engagemang som finns i denna fråga, vilket också avspeglas i den opinionsundersökning vi släppte som en del i kampanjen och som visade att 7 av 10 svenskar är för ett förbud av vilda djur på cirkus.

Elefanter och andra vilda djur hör inte hemma på cirkus, där de utnyttjas i underhållningssyfte.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: