Djurens Rätt
13 February 2023

Stor uppslutning bakom uppmaning om ny livsmedelslag i EU

Fler än 280 organisationer inom civilsamhället och handeln uppmanar nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att hålla fast vid tidsplanen för den kommande EU-lagen för hållbara livsmedelssystem. Djurens Rätt arbetar för att att den nya lagen ska bli så verkningsfull som möjligt och är en av organisationerna bakom brevet.

Sättet som mat produceras och konsumeras på idag är inte hållbart. Utöver det enorma lidande livsmedelssystemet orsakar djur är det också skadligt för vår miljö och hälsa. EU-kommissionen behöver ta ansvar i det här läget, och inte ge vika för påtryckningar, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

För närvarande är livsmedelssystemet ansvarigt för 34 % av de globala utsläppen av växthusgaser, för en massiv förlust av biologisk mångfald och för de ohälsosamma kostvanor som ligger bakom dödsorsaken för 1 av 5 européer. För att komma till rätta med detta arbetar EU-kommissionen med en ny lagstiftning för hållbara livsmedelssystem som ska presenteras i september 2023. Denna nya förordning har potential att göra det möjligt för alla EU-medborgare att få tillgång till mer rättvis, hälsosam och hållbar mat.

Ett internt dokument som nyligen läckt från kommissionen har visat att det finns ett starkt politiskt motstånd mot denna lag, vilket kan hindra processen och målsättningen. Mot denna bakgrund har 286 organisationer inom civilsamhället och handeln nu utfärdat ett öppet brev som uppmanar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att se till att kommissionens förslag presenteras senast i september 2023, som planerat.

Läs brevet här.

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: