Djurens Rätt
15 July 2021

Stora risker med fortsatt minkfarmning enligt dansk rapport

I november 2020 beslutade Danmarks regering att avliva samtliga 15 miljoner minkar i landet och förbjuda uppfödning under 2021. Detta för att minska riskerna med den stora smittspridningen av SARS-CoV-2 bland människor och minkar. Minkar är mottagliga för viruset på liknande sätt som människor och hålls i trånga miljöer som gynnar smittspridning.

Statens Serum Institut, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Danmark, har nu gjort en riskvärdering gällande minkfarmer för 2022. I rapporten identifierar de tre stora risker för människor, om minkuppfödning startar upp igen:

  1. Risk för smitta för arbetare på minkfarmer.
  2. Risk för att minkfarmerna blir en reservoar, med särskild risk för de människor som inte vaccinerats eller fått sämre skydd av vaccinet av någon anledning.
  3. Risk för nya varianter av SARS-CoV-2 som kan påverka framtida effekten av vacciner till människor.

Det är Statens Serum Instituts allmänna bedömning att minkhållning i Danmark efter 2021 kan utgöra en hälsorisk för människor av okänd storlek.

Precis som i Sverige har myndigheterna i Danmark identifierat att restriktionerna kring minkfarmer som infördes 2020 innan massavlivning och avelsförbud, med testning, ökad hygien och minskad transport, inte kunde förhindra smitta på minkfarmer. Därmed skulle en eventuell påbörjad uppfödning av nya minkar kräva fler restriktioner än de som fanns under året, vilket skulle vara närmast omöjligt rent ekonomiskt för minkfarmerna att följa.

I Ryssland och Finland har vaccin för minkarna börjat tas fram, men det finns frågetecken kring vaccinens tillförlitlighet när sjukdomen också kan drabba människor. Sådana vaccin skulle i princip kräva att 100 % av minkarna får ett fullgott skydd för att stävja risken att minkarna blir en reservoar för viruset. Förutom de självklara riskerna kring djurens väl när det handlar om uppfödning av minkar i gallerburar.

– Sverige har tillräckligt med underlag för att avveckla denna oetiska industri. Det är dags att förbjuda minkfarmning i landet och se till att nuvarande avelsförbud blir permanent, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Det här har hänt

6 november 2020: Danmarks regering beslutade att alla 15 miljoner minkar i landet skulle avlivas efter omfattande smittspridning och mutation av SARS-CoV-2.

13 november 2020: 13 av ca 35 farmer i Sverige bekräftas vara smittade. Avelsdjuren får leva kvar medan samtliga årsungar avlivas i den vanliga pälsningsprocessen.

27 januari 2021: Minkindustrin i Sverige stängs ner genom avelsförbud under 2021, som en konsekvens av coronapandemin. Minst 23 av ca 35 farmer har haft smittan enligt analyser av antikroppar hos minkarna. En utredning om åtgärder för att minska risker tillsätts, som ska presenteras februari 2022.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: