Djurens Rätt
26 June 2020

Stora vinster väntar inom växtbaserad produktion

Försäljningen av växtbaserade produkter saknar motstycke och bedöms att mer än fördubblas till 2025. Tillväxtpotentialen för den växtbaserade sektorn utgör en fantastisk möjlighet, i form av nya arbetstillfällen och lönsamhet för svenska företag. I ljuset av den rådande pandemin blir allt detta extra viktigt, tillsammans med en ökad självförsörjningsgrad på livsmedelsområdet. Som en rad ledande forskare vid bland annat Chalmers och Sveriges lantbruksuniversitet konstaterade nyligen i en forskningsrapport behöver vi minska på köttet vi konsumerar, av både miljö- och hälsoskäl. Ett av deras förslag är en beskattning, som skulle kunna användas för att finansiera satsningar på produktion av frukt, grönsaker och baljväxter i Sverige. Vad är det då för satsningar som behövs?

Sverige har goda möjligheter för en ökad produktion av baljväxter – det är dock många steg på vägen fram till färdig produkt Den svenska regeringen behöver stötta utvecklingen av förädlingsledet och skapa incitament för lantbrukarna att våga satsa på baljväxter. Baljväxter som odlas här måste skickas utomlands för att förädla baljväxter till proteinmjöl innan de skickas tillbaka till Sverige igen. Utöver att det är en kostsam och onödigt klimatbelastande procedur kan detta göra att företag som vill satsa tvekar inför att förlägga sin produktion till Sverige.

...

Sverige har en livsmedelsstrategi vars mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja med ökad livsmedelsproduktionen som bidrar till att nationella miljömål nås och skapar tillväxt och sysselsättning. Satsningar på svensk produktion av växtbaserade livsmedel passar utmärkt in här, och ändå finns mycket få konkreta åtgärder i den aktuella handlingsplanen som skulle gynna denna utveckling. Sårbarheten hos vår livsmedelsförsörjning exponeras under med Corona-pandemin. Vi uppmanar regeringen att ta vara på den fantastiska möjligheten för Sverige som satsningar på produktion av växtbaserade livsmedel utgör, och revidera handlingsplanen för livsmedelsstrategin utifrån detta.

Detta är en debattartikel som ursprungligen publicerats på dagens arena. Lär hela artikeln här. 

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: