Djurens Rätt
12 May 2021

Storbritannien erkänner djur som kännande varelser

I slutet av veckan skrev vi om hur Spanien är på gång att förändra lagen så att hundar och katter ska ses som kännande varelser i lagstiftningens ögon. Storbritannien är nu på väg att göra detsamma, och mer omfattande.

Utöver att ändra formuleringen i lagen gällande djur som kännande varelser vill Storbritannien exempelvis även stoppa exporten av levande djur på djurtransporter, en förändring som skulle få stor betydelse, och stoppa importen av jakttroféer, det skriver tidningen The Guardian.

Som alltid när det införs en dylik förändring kan det vara otydligt vad det i praktiken innebär att djur enligt lagen blir kännande varelser. Ändringarna innebär inte att djurens rättsliga status i jämförelse med människans och juridiska personers de facto har ändrats. Ändringarna i lagstiftningen kommer dock att kunna ändra på den juridiska argumentationen, vilket är en utveckling åt rätt håll, och leda till ytterligare förbättringar i framtiden. Men i fallet med Storbritannien kommer det även fortsättningsvis, trots ändringen i lagen, vara tillåtet att exempelvis hålla hönor och grisar i burar och boxar.

Andra länder som vi tidigare har skrivit om gällande förändrad lagstiftning där djur ses som kännande varelser är bland annat Frankrike, Danmark, Portugal, Luxemburg, Nya Zeeland och Colombia. I Österrikes, Nederländernas och Tysklands lagstiftning konstaterats det uttryckligen att djur inte är saker. I Schweiz slås det fast djur inte är objekt och att djur har värdighet som människan ska respektera.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: