Djurens Rätt
14 September 2017

Storsatsning på växtförädling i regeringens budget

Tanken är att växtförädlingscentret ska finnas vid SLU, som tillsammans med Region Skåne, Lantmännen och LRF är de ledande initiativtagarna till satsningen.

– En mer växtbaserad kost är framtiden och gynnar både djuren, oss människor och klimatet, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Syftet med växtförädlingscentret är att det svenska jordbruket ska kunna möta framtida klimatutmaningen och samtidigt bidra till en mer biobaserad ekonomi.

Växtförädling och utveckling av nya typer av grödor och proteinkällor är en central del av att kunna producera mer mat utan att öka utsläppen av växthusgaser.

Lantmännen, LRF, Region Skåne och SLU, som är de ledande initiativtagarna till satsningen, välkomnar beslutet, som kommer bidra till att stärka den svenska växtförädlingen.

– Växtförädling är av central betydelse för utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och skapar värden i hela kedjan från jord till bord, för lantbruksföretagare, livsmedelsindustrin, konsumenter, och för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det skapar möjlighet till innovation och arbetstillfällen i Sverige, vilket i sin tur ger möjligheter till bland annat export av säkra livsmedel med ett tydligt mervärde, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Den 3 maj i år var Djurens Rätt med och arrangerade ett rundabordssamtal i riksdagen om växtbaserad mat med inbjudna politiker, företag och organisationer. Där konstaterades det bland annat att det behövs investeringar i forskning och utveckling kring växtbaserade produkter.
 

Källor

Välkommen satsning på växtförädling i Sverige, Jordbruksaktuellt, 13 september 2017

Lantmännen och LRF välkomnar regeringens satsning på svensk växtförädling, Lantmännen, 13 september 2017

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: