Djurens Rätt
15 February 2019

Stort engagemang för hundar på Göteborgs universitet

De sex hundarna används i djurförsök för att testa hur tandimplantat orsakar inflammation och nedbrytning av ben. När hundarna sövts sex gånger och trettiofem procent av deras tänder dragits ut så dödas de. Djurrättsalliansens kampanj har på kort tid samlat in mer än 80 000 underskrifter och fått ett stort genomslag i media, både nationellt och internationellt, och flera kända hundvänner har också engagerat sig.

Det är oacceptabelt att djur används i djurförsök på detta sätt, men tyvärr är det något som många djur utsätts för i Sverige, år efter år, dag efter dag. Enligt den senaste tillgängliga statistiken används drygt 220 hundar i djurförsök i Sverige under ett år. Det totala antalet djur som utsätts för djurförsök är betydligt högre, totalt rör det sig om mer än 600 000 djur, där många är möss och fiskar. Inkluderas provfiske i djurförsöksstatistiken blir antalet djur som berörs betydligt högre, mer än 7 miljoner.

Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut djurförsök och det ska utarbetas 10-årsplaner för minskning av djurförsöken inom flera olika grundforskningsområden. Det är något som även Sverige borde anamma – Sverige kan och bör bli ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning. Samhällets gemensamma målsättning måste vara att inga djur i framtiden ska utsättas för djurförsök!

Djurens Rätt arbetar för att regeringen ska anamma två konkreta åtgärder för att nå detta mål - 1) Sverige bör utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och 2) handlingsplaner för en minskning av djurförsök inom olika forskningsområden bör tas fram. Det krävs också resurser för att göra denna förändring möjlig - men istället har det föreslagits att anslagen till Sveriges center för alternativ till djurförsök ska minska.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: