Djurens Rätt
22 January 2019

Studie konstaterar brister på svenska djurparker och cirkusar

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara har i en studie från 2017 granskat protokollen från djurskyddskontroller utförda på 28 svenska cirkusar och 179 djurparker mellan åren 2010 och 2014. Studiens syfte var att undersöka hur data från officiella djurskyddskontroller kan användas för att bedöma situationen för djuren vid svenska cirkusar och djurparker.

Granskningen av djurskyddskontrollerna kunde konstatera på flera brister på svenska djurparker och cirkusar. Som att:

  • 9 % av cirkusarna och 14 % av djurparkerna uppfyllde inte kraven på skötsel av hovar, klövar och päls
  • 10 % av cirkusarna och 9 % av djurparkerna fick anmärkningar gällande djurens hull
  • 17 % av djurparkerna fick anmärkningar på grupphållningen av djuren.
  • Nära en tredjedel av djurparkerna uppfyllde varken utrymmeskraven eller kraven på berikning
  • Cirkusdjur hade ofta för lite utrymme och motionsmöjligheter

Data från svenska officiella djurskyddskontroller inkluderar mått som erhålls genom att studera själva djuren (djurbaserade mått), och mått på yttre faktorer såsom stallmiljö och skötsel (resurs- och skötselmått). Sammantaget visade studien att djurparker med brister i inhysningens utformning, underlag eller djurens utfodring oftare hade brister även i minst ett djurbaserat mått.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: