Djurens Rätt
12 April 2018

Svältkatastrof i naturreservat i Nederländerna – djurvänner larmar om djur som ligger och dör

Djurvänner i Nederländerna larmar om att tusentals djur i Oostvaardersplassen har dött eller är döende av hunger och törst samtidigt som beslutsfattarna hänvisar till att djuren ska klara sig på egen hand.

Ursprungstanken med Oostvaardersplassen var att skapa ett naturreservat där djuren skulle leva som i det vilda, och att utfodra djuren strider mot den strategi som myndigheterna har valt för att hålla populationen i schack. Djurvänner som försöker mata djuren motas bort. Men då området är inhägnat finns det ingen möjlighet för djuren att söka nya områden att vistas på och många larmar nu om att situationen har blivit ohållbar.

Tidningen Hippson har skrivit om situationen för hästarna i området, men också många andra djur far illa, något som engagerat djurvänner både i Nederländerna och i Sverige.

Ett upprop för att hjälpa djuren har på kort tid fått drygt 115 000 namnunderskrifter och enligt initiativtagaren Patrick van Veen kommer uppropet att lämnas över i Nederländernas parlament tisdagen den 17 april. Så förhoppningsivs är en lösning i sikte för de djur som idag far illa och dör i Oostvaardersplassen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: