Djurens Rätt
14 February 2022

Svar på tal till Svensk Mink

Svensk Mink, branschorganisationen som vill främja minkfarmernas fortsatta existens i Sverige, har publicerat en vitbok med namnet “Svensk Mink och pandemin: Hur vi säkerställer en minknäring präglad av djurhälsa, djurvälfärd och trygghet för såväl djur som uppfödare med personal“. Vitboken har skickats till politiker och andra som Svensk Mink vill lobba mot. Djurens Rätt har tagit del av texten och anser att Svensk Mink inte ger hela bilden. 

Vitboken saknar källhänvisning

Vitboken är skriven av Svensk Mink själva, som har ett egenintresse av att minkfarmer ska framstå som ansvarsfulla lantbrukare. Det finns ingen oberoende som kontrollerat faktan i vitboken innan publicering, och Svensk Mink har inte bidragit med någon källhänvisning. Exempelvis påstår vitboken att minkfarmer sysselsätter uppemot 200 personer på runt 20 farmer. Enligt den kartläggning Djurens Rätt gjort, av de 29 minkföretag som fick stöd av Jordbruksverket 2021, sysselsätter minkbranschen maximalt 90 personer i Sverige. Sedan dess har företag med minkar dessutom lagts ned eller gått i konkurs

Det finns inte heller någon information i vitboken som stödjer påståendet om att Svensk Mink gjort det som krävs för att minska riskerna för smitta eller sett till att företagen följt restriktionerna. Med anledning av uttalanden från ordförande i Svensk Mink i ett poddavsnitt av Land Lantbruk från mars 2021 ("Tror vi var ute i juni-juli någon gång att stärka rutinerna.") finns det snarare anledning att ifrågasätta deras hantering av riskerna med SARS-CoV-2 på landets minkfarmer år 2020. Särskilt med anledning av att Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket initierade kontakt om riskerna med Svensk Mink redan i april 2020.

Djurens Rätt menar att de få personer som är sysselsatta inom pälsdjursuppfödning bör kunna få stöd för att få sysselsätta sig med något annat. Något djurvänligare och något som inte riskerar zoonotisk smittspridning. Läs Djurens Rätts rapport med förslag om en styrd avveckling av minkfarmerna. 

“Minkhälsan” är inte för djurens bästa

I vitboken nämner Svensk Mink att svenska minkfarmer har ett gott djurskydd på grund av nuvarande lagstiftning i Sverige, branschens egna kontrollprogram “Minkhälsan” samt de djurskyddskontroller som görs. Det finns inget om de minkfarmer som trots omfattande kontroller inte kunnat leva upp till lagstiftningen. Läs mer om kontrollerna 2020. 

Under 2021 var en minkfarm i rätten på grund av för små burar, trots att farmen var godkänd av det internationella kontrollprogrammet WelFur. 

Oavsett om minkfarmerna följer lagstiftningen, eller ej, kvarstår det faktum att minkarna hålls i små gallerburar hela deras liv. Vid sex månaders ålder gasas minkvalparna för att säljas som pälsar på export. I vitboken nämns en utredning om minkarnas välfärd i Sverige som gjordes 20182019 av Jordbruksverket. Välfärden har blivit bättre, men utredningen kunde inte svara på om den nya djurskyddslagens skrivelser om naturliga beteenden följs. Det senare nämner Svensk Mink inte.   

Djurens Rätt anser att minkfarmer bör avvecklas med grund i försiktighetsprincipen för att minska risker för lidande. Det har stöd hos den svenska befolkningen då 76 % anser att minkar inte ska få födas upp i gallerburar för sin päls (Novus 2021).

Läs mer om minkar och minkfarmer i Sverige, med källhänvisning. 

Inga nya förslag på hur minkfarmer förhindrar smittspridning 

Syftet med vitboken verkar vara att göra politiker trygga med att Svensk Mink minimerar risken för zoonotisk smittspridning, som exempelvis spridning av SARS-CoV-2. Men branschorganisationen lämnar inga konkreta förslag utöver det som de har varit tvingade att följa på grund av myndighetsbeslut. 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) definierar vitbok som en ”officiell redo­görelse för politisk händelse”. Svensk Mink missar att tydliggöra hur de själva hanterat riskerna förutom det vaga “kontakt med myndigheter”. Faktumet att vitboken inte publicerats offentligt ställer också frågan om texten faktiskt är “officiell”. 

Djurens Rätt håller dock med om Svensk Minks slutsats om att det krävs ett långsiktigt regelverk för hanteringen av minkfarmer. Ett sådant regelverk är enklast utfört som en styrd avveckling av minkfarmerna. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: